Životnosť produktov

Minimálna skladovateľnosť / životnosť originálne uzavretých BG produktov je 7 rokov od dátumu výroby.


Produkt v neoriginálnych obaloch alebo v otvorených obaloch by nemal byti používaný a uskladnený. Na takto skladované výrobky sa nevzťahuje akákoľvek garancia.