BG 213 ETHANOL FUEL SYSTEM DEFENDER

BG 213 ETHANOL FUEL SYSTEM DEFENDER

Dekarbonizácia motorov prevádzkovaných na vyššie % etanolu v palive.

Balenie 325 ml

Prísada do paliva, ktorá neutralizuje kyseliny, udržuje palivový, vstrekovací a spaľovací
systém bez usadenín, obsahuje špeciálne látky, ktoré stabilizujú palivo v nádrži, zabraňuje
jeho oxidácii a predchádza vzniku korózie. Je bezpečná pre všetky druhy katalyzátorov,
lambda sondy.

Dávkovanie: Pridajte jedno balenie 325 ml do plnej nádrže každých 6 000 - 8 000 km