BG 203 CF5

BG 203 CF5

Dekarbonizácia spaľovacieho a vstrekovacieho systému. Stabilizátor paliva.

Balenie 325 ml

High-tech prípravok, určený na kontrolu usadenín po celú dobu životnosti motora. Pridáva sa
do palivovej nádrže vozidla každých 8 000 km. Udržuje vstrekovací systém, ventily
a spaľovaciu komoru čisté a bez nebezpečných usadenín. Udržuje výkon motora "ako nový".
To zabraňuje tvorbe hrdze a korózie. Stabilizuje palivo po dobu 6 mesiacov a predchádza jeho
degradácii. Chráni proti škodlivým účinkom etanolu. Vhodný pre motory LPG. Bezpečný pre katalyzátory a lambda sondy.

Dávkovanie: jedno balenie 325 ml na 57 litrov paliva, pridáva sa každých 6 000-8 000 km.